Leírás

 

Az adminisztratív adatokra épülő magyar mikroszimulációs nyugdíjmodell fejlesztésének elősegítése (Támogatási szerződés száma: VS/2013/0132) című, az Európai Unió által támogatott projekt 2013. június 1-jétől 2015. május 31-ig tartott. A projektet, mint annak kedvezményezettje az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság bonyolította le.

A projekt során felhasznált összeg € 269 052,04 volt, melynek 80 %-át, € 215 241,63 összeget az Európai Unió támogatásként fizette ki. A további €53 810,41 összeget önrészként a kedvezményezett ONYF biztosította.

A project jóváhagyott céljai a MIDAS_HU dinamikus mikroszimulációs nyugdíjelőrejelző modell fejlesztésének felgyorsítását, ennek részeként

  • az elemzésre alkalmas, könnyen hozzáférhető adatbázis létrehozását;
  • a könnyebb elemzés érdekében modellpontok kialakítását;
  • előrejelző eszközeinek továbbfejlesztését;
  • a modell és a project eredményeinek megismertetését

tartalmazták.

A projekt időtartama alatt a célkitűzések teljesültek, így

  • a biztosítottak jogszerzésének történeti adatai, valamint 2015-től kezdődően az ellátási adatok modellezési és elemzési célokra anonim módon elérhetők;
  • a kialakított modellpontok elősegítik a teljes népesség modellezését;
  • a projekt során kialakított eszközök közé tartozik többek között a jogosultság előrejelzésének új módszere, a családi kapcsolatok elemzését lehetővé tevő ún. háztartásformálódási, valamint a nyugdíjkiszámítást és folyósítást szimuláló modulok;
  • az eredmények megismertetését három workshop megtartása és számos ismertető anyag, többek között a MIDAS_HU modell kézikönyvének elkészítése segítette elő.

A célok teljesülén kívül a projekt számos eredményt hozott. Ezek közé tartozik a legtöbb nyugdíjstruktúra vizsgálatának lehetősége. Fontos előrelépés, hogy a történeti nyugdíjjogosultsági adatbázis alapján akár közvetlenül (nemcsak a MIDAS_HU modellen keresztül) támogatható a kormányzati döntéshozatal. Mindezeken túl a MIDAS_HU számos eszközzel támogatta a nemzetközi összehasonlító mikroszimulációs vizsgálatokat, illetve az egyes országok szakértőinek együttműködését.