ec

 

E honlap és az abban szereplő összeállítások elkészítését az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja (PROGRESS 2007–2013) támogatta.

A Programot az Európai Bizottság hajtja végre. Alapvető funkciója az Európai Unió foglalkoztatási, szociális, és esélyegyenlőségi céljainak megvalósítása érdekében nyújtott pénzügyi támogatás, ennek révén az Európa 2020 Stratégia céljainak teljesítése a felsorolt szakterületeken.


A hétéves Program olyan érdekelt szervezeteket és intézményeket kíván támogatni, melyek képesek a megfelelő és hatékony foglalkoztatás, szociális szabályozás és szakpolitikák kialakításának formálására az EU-27, az EFTA-EGT államokban, valamint az EU tagjelölt és leendő tagjelölt országaiban.


További információ: http://ec.europa.eu/progress

 

A mikroszimuláció

Az elmúlt években a nyugdíjrendszer folyamatainak elemzésére, kiadásainak előrejelzésére egyre több helyen készültek ún. mikroszimulációs modellek. Ezek általában kiegészítik a makrogazdasági folyamatokat előrejelző ún. makroszimulációs, vagy kohorszmodelleket. Ez utóbbiak alapvetően a nyugdíjrendszerek bevételeinek, kiadásainak és egyéb makrojellemzőinek (pl. nyugdíjasok száma, átlaga) előrejelzésére alkalmasak, mivel makrogazdasági előrejelzésekre épülnek.

Ezzel szemben a mikroszimulációs modellek fejlett statisztikai eszközeik révén egyéni életpályákat is előrejelezhetnek. Így e modellek képesek réteghatásokat (pl. alacsony, illetve magas jövedelműekre, egyedülállókra, illetve többgyermekesekre gyakorolt hatásokat) is modellezni. Ugyancsak képesek különböző megoszlásokat (pl. népesség jövedelemmegoszlása) is prognosztizálni.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012 közepén kezdte el a MIDAS_HU megnevezésű modelljének kialakítását, amellyel a Belgiumban kifejlesztett MIDAS_BE modellre épülő MIDAS modellcsaládhoz csatlakozott. Természetesen a magyar modell teljes egészében a magyarországi feltételeket tekinti kiindulópontjának.

2013. június 1. és 2015. május 31. között az Európai Unió a VS/2013/0132 hivatkozási számú, Az adminisztratív adatokra épülő magyar    mikroszimulációs nyugdíjmodell fejlesztésének elősegítése elnevezésű projekt keretében támogatta a MIDAS_HU modell fejlesztését.

  

image2

Olle Sundberg: SESIM mikroszimulációs modell 

          

 

  • MIDAS_HU: mikroszimulációs modell fejlesztése